Kozijnen
Het kan noodzakelijk zijn om na veelvuldig en/of langdurig gebruik de onderdelen van de kozijnen te verbeteren. Om de kozijnen weer eigentijds te laten functioneren, zou een opwaardeerbeurt een oplossing kunnen zijn om de levensduur te verlengen. Voor kozijnvervanging kan een opwaardering een heel goed en voordelig alternatief zijn, vooral bij oudere kozijnen.
Wees op tijd
De nieuwe ontwikkelingen worden door SKV totaal onderhoud nauwlettend in de gaten gehouden. Dit gaat dan bijvoorbeeld om hang- en sluitwerk. Wij voorzien u dan ook graag van een vrijblijvend verbeteradvies. Dit gaat over een opname, een onderhoudsrapportage en/of analyse van vaak voorkomende defecten. Het plan van aanpak formuleren we dan ook graag samen met de exploitatiewensen van onze klanten.

Werkzaamheden

Hang- & sluitwerk

  • inspecteren en smeren van hang- & sluitwerk (volgens voorschrift van de beslagleverancier)
  • waar nodig opnieuw afstellen (desgewenst repareren) ter bevordering van optimaal functioneren

Draaidelen

  • inspecteren van over elkaar lopende/schuivende delen en zo nodig opnieuw afstellen
  • waar nodig ramen en deuren opnieuw opschoren met de daarvoor benodigde stel- en steunmaterialen volgens voorschrift van de productleveranciers

Raam- en deurrubbers

  • rubber- en/of borstel-afdichtingen inspecteren op goed functioneren en waar nodig opnieuw vastzetten

Beglazing en panelen

  • controle op breuk en/of schade en indien nodig hiervan opname maken

Kozijnen

  • controle van kozijnaansluitingen voor zover in redelijkheid van binnenuit mogelijk is
  • inspectie afwateringsgaten en waar nodig vuil-vrij maken
Periodieke inspectie en preventief onderhoud leveren een duurzame bijdrage aan waarde behoud van kozijnbezit. Het optimaliseert de functionaliteit, isolatie en beveiliging van de kozijnen en verlaagt de kans op vroegtijdige slijtage en storingen. Het resultaat is een lange levensduur en een hoog bedieningsgemak!

Serviceorganisatie voor kozijnreparatie en onderhoud

Neem contact op