Privacybeleid

Privacy
Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG)
SKV Totaal Onderhoud kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik
maakt van de diensten van SKV Totaal Onderhoud, en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan SKV Totaal Onderhoud verstrekt.

Gebruik van Cookies op onze website:

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw
computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een
cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften
en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie
opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard
worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw
browser wordt het cookie verwijderd.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. SKV Totaal Onderhoud
draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van
de gegevens op sites van andere partijen.

SKV Totaal Onderhoud kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom SKV Totaal Onderhoud gegevens nodig heeft:
SKV Totaal Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u
op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of
per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt
worden. Daarnaast kan SKV Totaal Onderhoud uw persoonsgegevens gebruiken in het
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
SKV Totaal Onderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.

Delen van uw gegevens met derden
SKV Totaal Onderhoud verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van SKV Totaal Onderhoud worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en
gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. SKV Totaal Onderhoud gebruikt deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo
veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze
bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over
de website aan SKV Totaal Onderhoud te kunnen verstrekken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SKV Totaal
Onderhoud heeft hier geen invloed op. SKV Totaal Onderhoud heeft Google geen
toestemming gegeven om via SKV Totaal Onderhoud verkregen Analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@skvtotaal.nl. SKV Totaal Onderhoud zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

SKV Totaal Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SKV
Totaal Onderhoud maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door SKV Totaal Onderhoud
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met SKV Totaal Onderhoud
via info@skvtotaal.nl

SKV Totaal Onderhoud is als volgt te bereiken:

Postadres: A.S. Talmastraat 35, 8862 WT Harlingen
Vestigingsadres: A.S. Talmastraat 35, 8862 WT Harlingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64848523
Telefoon: 06-21543772 of 06-50409848
E-mailadres: info@skvtotaal.nl